ברוכים הבאים לקורס הנדסת תוכנה

מטרות הקורס

הבנת הבעיות והפתרונות המרכזיים של הנדסת תוכנה לפיתוח מוצרי תוכנה גדולים. פיתוח ראיה מערכתית והנדסית. היכרות עם תהליכים, מיומנויות ושיטות עבודה, כלים מעודכנים בשימוש התעשייה ויכולת בחירה ביניהם. לימוד והתנסות בבניית פרויקט תוכנה משמעותי תוך כדי עבודת צוות וכישורים רכים נוספים. הכנה לפרויקט הגמר.

למסלול ״טכנולוגיה בשרות הקהילה״: הקורס יעניק למשתתפים תשתית אקדמית וכלים להתפתחות מקצועית ולפיתוח תשתית טכנולוגית אשר תותאם ותיושם בארגונים קהילתיים בהם יפעלו הסטודנטים במסגרת פעילותם החברתית.

פרטים נוספים, חובות וציונים בסילבוס הקורס.

פוסטר כנס הסיום עם הלקוחות: